IPv6 ondersteuning in Spotnet?

 • 96 Reacties sorted by
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+oqfsyjrjzdwAnonymous oqfsyjrjzdw October 2011
  Posts: 165
  abbpUP glalnnkmzbnt
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+JacklynnAnonymous Jacklynn October 2011
  Posts: 165
  Superb inforamotin here, ol'e chap; keep burning the midnight oil.
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+XariaAnonymous Xaria October 2011
  Posts: 165
  What a joy to find someone else who thikns this way.
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+LexineAnonymous Lexine October 2011
  Posts: 165
  If your articles are alywas this helpful, “I'll be back.”
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+rhcdtqydAnonymous rhcdtqyd November 2011
  Posts: 165
  uHDy7r mtaifsovtwin
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+czhbsbAnonymous czhbsb November 2011
  Posts: 165
  YZt7iA infuycbesvyn
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+LuckyAnonymous Lucky November 2011
  Posts: 165
  You're the gaertest! JMHO
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+RainAnonymous Rain November 2011
  Posts: 165
  Woah nelly, how about them aeplps!
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+MarleeAnonymous Marlee November 2011
  Posts: 165
  Whoa, things just got a whole lot esaier.
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+jrglnoAnonymous jrglno November 2011
  Posts: 165
  dHAFb3 urhpswmaejmm
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+wwoqwlxidtAnonymous wwoqwlxidt November 2011
  Posts: 165
  DPkVoX nwxsfsjsdyjd
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+qlmbuvlvlhAnonymous qlmbuvlvlh November 2011
  Posts: 165
  TGIDFD lcqtwafzgbdy
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+HazelAnonymous Hazel March 2012
  Posts: 165
  I would want someone who knows what they are tkaling about before I would try a supplement type product because I have been taking the same supplement for so long because of the great results I have gotten over the years. And I know how the company makes there supplements and I know how good of quality products they are.
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+AlexandreAnonymous Alexandre March 2012
  Posts: 165
  I would go with the friend first scuaebe it is someone I know, like and trust . This also assumes she/he has experienced the product and has a story. I would not expect them to have ALL the answers but could point me in the right direction to get any answers I needed. It's OK with me to say let me check on that and get back to you or to refer me to someone who is more experienced. I do expect them to be able to get me the information I need to make an informed decision.
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+AyuAnonymous Ayu March 2012
  Posts: 165
  A friend, if they were scriene in their own appreciation of the stuff. I (like most of us..) like to buy from someone I like. I am swayed by the scriene and personal when it comes to making purchasing decisions. At the same time, I am a particular sort, discriminating in my choices; I would do my own checking/feeling it out. An authority might work for me too but they would have to evoke some sort of feeling of kinship with me first, like a potential' friend. I definitely never buy something no matter how damn wonderful it might seem to be from someone I don't like. Feels like a wrong place to hand over my money.
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+IqbalAnonymous Iqbal March 2012
  Posts: 165
  Wat een kinderachtige retacie van de zgn. Verlichtingshumanisten. Behoudens enkele randgevallen zijn er geen studenten aan de UvH te vinden die menen dat deze discussie niet aan de universiteit zou mogen plaatsvinden. Sterker, een aantal studenten heeft op basis van hun persoonlijke interesse en betrokkenheid besloten om op de posters te reageren. Dat zo'n vrolijke guerilla-actie niet in goede aarde valt bij deze verlichtingshumanisten' getuigt van de onwil tot het voeren van een open debat. De verlichtingshumanisten' hebben noch aan de UvH gestudeerd, noch enige moeite gedaan om zich te verdiepen in het curriculum. Dat is door Paul Cliteur ook toegegeven tijdens de discussiemiddag over humanisme en atheefsme enkele jaren geleden (waar overigens wel heel veel UvH-studenten aanwezig waren). Dan ben je niet bepaald een serieuze gesprekspartnerDit rancuneuze stukje van inderdaad Telegrof-achtige toon laat maar weer eens zien dat deze groep niet bereid zijn tot het aangaan van een serieus gesprek over de toekomst van het humanisme in Nederland. Liever verdoen ze hun tijd met het neersabelen van de karikaturale vijandbeelden die ze zelf van hun tegenstanders gemaakt hebben. Atheefsten bijna geweerd op Universiteit voor Humanistiek' = lekker huilie huilie doen.
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+NanaAnonymous Nana March 2012
  Posts: 165
  Zijn opmerking tnejdis een radio-interview dat de VS door het steunen van dictaturen in het Midden Oosten in zekere zin 9/11 over zichzelf heeft afgeroepen is ronduit weerzinwekkend Waarom is die opmerking precies ronduit weerzinwekkend? Niet de minsten hebben al gealludeerd op oorzakelijke (kruis)verbanden tussen de Midden-Oostenpolitiek van de VS en de opkomst van het moslimextremisme dat uiteindelijk culmineerde in de aanslagen van 11/9 (zoals ik het toch maar blijf noemen). De man heeft mogelijk met wat minder meel in de mond gesproken dan wij in parlementaire zin prettig vinden, maar daarmee laat hij misschien vooral zien dat hij de mores van deze tijd goed verstaat. Als hij nu eigen schuld, dikke bult had gezegd, was uw kwalificatie misschien enigszins terecht geweest. Maar dit? Of is weerzinwekkend de kwalificatie die we gaan hanteren voor meningen die louter niet met de onze stroken? Dat lijkt me dan wel een geval van ernstige begrippeninflatie. Dat moeten we niet willen.Uw kwalificatie is des te onbegrijpelijker daar u er door ze te bezigen zich in zekere zin schuldig maakt aan hetgeen u zelf in het vervolg van uw betoog onwenselijk noemt: u zet de man neer als aanzienlijk extremer dan hij in feite is en legitimeert daarmee voor een deel de ongefundeerde tegenstand die hij ondervindt.Tot slot, en in het algemeen: met grondrechten sjoemel je niet. Eenieder heeft het recht zijn godsdienst in vrijheid te belijden. Die vrijheid houdt niet op wanneer blijkt dat een zeer kleine minderheid die godsdienst hanteert als basis voor misdadig handelen. Dan moet dat laatste worden veroordeeld, en niet het belijden van de godsdienst.
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+LucyAnonymous Lucy March 2012
  Posts: 165
  Politici zullen zelf het oeeblprm niet kunnen beheersen. Veelheid aan belangen vertroebelt altijd het beeld. In Nederland hebben we bijvoorbeeld de Autoriteit Financieble Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB) en op Europees niveau de ECB. Zo'n type instituut is ook nodig voor toezicht op financieel beleid van landen. Onafhankelijk van de politiek en ook niet bang voor de politiek. Rutte's idee voor een Euro-commisaris is wel goed bedoeld, maar veel te slap, net als alle andere halfzachte maatregelen tot nu toe. Niet 1 persoon is nodig, maar een organisatie. Geen compromisfiguren als van Rompuy of carrie8re politici als Rutte aan het hoofd, maar iemand als Herman Wijffels, iemand die het echt snapt en bestand is tegen de bankenlobby.Een onafhankelijke institutie, die boven alle partijen met hun eigen financieble belangen en afwegingen staat, hebben we nodig, die jaarlijks alle Eurolanden toetst op de oude bekende criteria (staatsschuldomvang en begrotingstekort) voor Euro-deelname. Een land dat daaraan niet voldoet heeft een jaar de tijd om wel te voldoen en zo niet, dan verlaat het de Euro voorlopig; rode kaart dus en het speelveld verlaten. Alleen zo ontstaat er begrotingsdiscipline.Het oprichten van zo'n institutie is het enige echt goede besluit, dat de regeringsleiders kunnen en zouden moeten nemen. Maar helaas nemen ze zichzelf daarvoor veel te serieus en willen ze elkaar de hand boven het hoofd blijven houden.
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+AnthoniusAnonymous Anthonius August 2012
  Posts: 165
  What a wonderful teoitmsny! Thank you so much for sharing this. The youth in our church have gone to Aquire The Fire each year, and I know that the Holy Spirit really shows up in a powerful way at those events. You have shared such a wonderful example of how a mass amount of people can be baptized in the Holy Spirit all at one time. Thanks, again, for sharing this.
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+SumanAnonymous Suman August 2012
  Posts: 165
  我发现好多人跟我的想法一样:在没有mod_rewrite的情况下如何使用permalink。其中最简单是做一个404页,内容:< ?php$_SERVER['REQUEST_URI'] = substr($_SERVER['QUERY_STRING'], stpros($_SERVER['QUERY_STRING'], ':80')+3);$_SERVER['PATH_INFO'] = $_SERVER['REQUEST_URI'];include('index.php');?>可是我试了一下,在我的服务器上不灵,因为原作者是为了他的iis上使用permalink想出这一招的,所以我想可能在apache without mod_rewrite的情况下不灵。也可能我现在用的wordpress 2.3.1已经内置了一个基于404错误的permalink解决方案——我把404 ErrorDocument直接指向index.php,permalink就可以正确显示post, page, cat, tag等内容。只是header总是为404,很可能导致该页被搜索引擎忽略,在IE下浏览,有时也会出现提示“该网页不存在”(FF下很正常).这已经离最终方案很近了,只要在网页存在的情况下,改变header为200就ok。我一是没找到在哪里改。如前所述,用404来代替mod_rewrite,不是我这个blog要走的路。
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+JonathanAnonymous Jonathan August 2012
  Posts: 165
  When you get to be 70 years old and you still want to be loved and like to make love to your wife.?I am almost 70 years old and I still want to hold and love my wife, am a crazy old fool. My wife thnkis we are too old to love in that way anymore.
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+RangleAnonymous Rangle August 2012
  Posts: 165
  With all these silly wbeistes, such a great page keeps my internet hope alive.
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+RavindraAnonymous Ravindra August 2012
  Posts: 165
  I hate my life but at least this makes it beaabrle.
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+RosarioAnonymous Rosario August 2012
  Posts: 165
  Your's is a point of view where real intelligence shiens through.
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+MustafaAnonymous Mustafa November 2012
  Posts: 165
  I have a question: Why does it have to be 'all or nohintg'? Why either/or?I can understand the need to be familiar with all that is there but must one be excellent at all things? That idea would scare me as a potential business person."I do one thing, I do it well, and then I move on to the next." (Charles Emerson Winchester III M*A*S*H)
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+LavonnAnonymous Lavonn November 2012
  Posts: 165
  Hey, that post leaves me feeling foloish. Kudos to you!
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+KurodaAnonymous Kuroda November 2012
  Posts: 165
  Hi Kim,Interesting set of questions. Checked the suervy results now and I didn't seem to get the more popular answer!Anyhow, this post of yours really got me thinking. More than a dose of theories, I truly welcome activities like this that keep my brain working.Have a great 2011!
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+MinghoAnonymous Mingho November 2012
  Posts: 165
  Nope. If you do it for prolonged pedrois it can cause injury. I do it, not on purpose. I have stress fractures along my 2nd metatarsals in both feet. So don't do it, heel toe gait is what your body was made to do so do it.I bought those plyometric shoes and all they do is increase your chance of injury during training because they are ackward. You don't play sports in that position so why would you practice in that position?A weight vest would be better than those stupid shoes or walking around on your toes. If you want to improve your vertical then you have to jump. Plyometric exercises are best for improving explosive / dynamic movement. Heavy squats (half / quarter), calf raises, and JUMPING. Jumping is not completely brute strength there is definitely technique to it, the more you do it the better you will get at it.
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+YadiraAnonymous Yadira November 2012
  Posts: 165
  10.Try out this workout mehotd if you have 10 pound weights or more:Stand on a stair or a curb with your toes.Push up with your heels then take the weights and do 10 high jumps. You could also stand on one leg and do squats. Jump off from your toes. This helps because you won't get any power from your muscles when relying on the whole foot.Another excellent exercise, particularly when weights are not available, is stair climbing. Find a building with multi-floor (preferably 7 or more) stair access and take the stairs two or more at a time, pushing up with a small leap each timeSkipping is an often overlooked exercise which, although looks girly can provide significant benefit in exercising key fast twitch muscles.
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+LuizAnonymous Luiz November 2012
  Posts: 165
  Oh my God, I am an absolute erxept on vertical leap, so listen up.First of all, I highly suggest you purchase a book called the Vertical Jump Bible, or VJB for short. For only 40$ you can learn everything you need to know about vertical leap.But the two best ways for increasing vertical leap are lifting weights and plyometrics.For weight lifting, do:Full Squats (most important exercise imo)DeadliftsGlute ham raisesLeg CurlsCalf raises (not as important as most people think)Now, on to plyometrics.Plyometrics consists of many types of jumping exercises, such as depth jumps and drop jumps. However, plyometrics are not suggested until you increase your strength levels through weight lifting.
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+JenibelleAnonymous Jenibelle November 2012
  Posts: 165
  At last, someone comes up with the "right" asnwer!
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+TamerAnonymous Tamer November 2012
  Posts: 165
  First of all, the better your ovealrl fitness, and the less fat you're carrying around, the better your vertical. But assuming you're already in really good shape-When I was younger, I really wanted to dunk, and a friend taught me this. I did a routine where I would do sets of ten jumps, jumping as high as I could to touch a spot on a wall, with no break- coming down, and jumping right back up as soon as I could gather myself. I'd do maybe five sets, a few times a week. I pretty quickly found myself reaching higher and higher points on the wall. After a month or so of that, I'd gone from being close to dunking to easily dunking. It's brutal and exhausting, but it did work well.
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+AuthAnonymous Auth November 2012
  Posts: 165
  I have already anrsewed a question just like this You have to get a jump rope and do 300 jump ropes every day..also do a lot of running to help strengthen your legs, if you have a trampoline jump on that a lot and you should be able to at least jump an inch higher but if you this for like maybe 6 straight months than you should gain like 5 inches Also you can go to some stairs and stand on your toes push up and down, you are lifting your body weight so it is like a workout for your feet GOOD LUCK GETTING A HIGHER VERTICAL JUMP!! please vote me for best answer!
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+AmberleeAnonymous Amberlee November 2012
  Posts: 165
  Well done to think of smotehing like that
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+JessicaAnonymous Jessica February 2013
  Posts: 165
  Bookshelf speakers may be not to big, its able to offer an amaignzly big clear sound. Espeacially with ultra-compact models,will naturally fit on a desktop and shelves. Most are suits at home even in tight spaces, such as shelves, so they are usually good solution for your home theater rear channel. Obviously seen best sound, try placing bookshelf speakers on speaker stands firm to help the sound really “open”. If you want low-impact, a powered subwoofer adding might be another option which let you enjoy incisive sound as deeply satisfying as that of floor-standing speakers.VA:F [1.9.13_1145]please wait...VA:F [1.9.13_1145](from 0 votes)
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+FedeeAnonymous Fedee February 2013
  Posts: 165
  I remembered you at Mass this mnnoirg also, Father. It was a Mass of the Sacred Heart (the priest explained that on First Fridays when there is no other official feast, this can be done ~ it's the only one this year), so he wore his beautiful white Roman chasuble. There was all-day adoration afterward. He gave a lovely homily explaining to the children (it was a school Mass) how we shouldn't think of adoration as taking Jesus out of the tabernacle, but that when He is exposed, the walls of the church become the tabernacle, so He is really inviting us in. :o)
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+ZaynAnonymous Zayn February 2013
  Posts: 165
  We prayed for you & your iniettnons at our first First Friday Mass of the academic year for our Catholic home school association. It was followed by our annual Blessing of the Home Schools. My 7 yo son has quite a fervent devotion to The Most Sacred Heart of Jesus! My family has coordianted these Masses for our group for 4 years and can attest to the fruit of the promises granted to this devotion.
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+MasAnonymous Mas February 2013
  Posts: 165
  I thought today was Thursday. Thanks for ptnoisg this. I have to go out of town to school today to look after some mandatory admin stuff. I would have missed it otherwise. I'm also going to start my first ever first Friday/Sarurday devotions this week too. Prayers please. I tend to start things and not see them through.
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+ShannonAnonymous Shannon February 2013
  Posts: 165
  Impressive brain power at work! Great awnser!
 • Vote Up0Vote Down Anonymous+BiancaAnonymous Bianca February 2013
  Posts: 165
  Just what the dtoocr ordered, thankity you!
Reageren zonder registreren?
< Naam hier please...
Start een Nieuwe Discussie

Hoi, vreemdeling!

Het lijkt erop dat je hier nieuw bent. Klik op één van deze knoppen om je aan te melden!

Login met Facebook Inloggen met OpenID Inloggen met Google Inloggen met Twitter

Inloggen Lidmaatschap Aanvragen

In this Discussion

Tagged

Nu online (9)